BOKFÖRA ROMER

Nu har redan  registrering av romer tystats ner.

Det är inte rätt väg att lösa problem, genom att sopa under mattan. Man ska visa offentlig vilka konsekvenser det har bekommit. Avslutningen avdet är viktigare än inledning och avslöjande. Varför är nu tyst?

Inte en katt har ansvarighet?

Alltid någon har skyldighet. Vill man gömma det de överskyler man en eller annan av felaktigt motiv.